Brazylijska marynarka wy?owi?a cia?a 3 ofiar katastrofy AIrbusa

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Trzy kolejne cia?a ofiar katastrofy lotu 447 linii Air France zosta?y znalezione dzi? przez marynark? wojenn? Brazylii – poinformowa?y ?ród?a wojskowe.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6696199,Znaleziono_ciala_trzech_ofiar_katastrofy_Airbusa.html?skad=rss

Lech Kaczy?ski g?osowa? na warszawskim ?oliborzu

Posted on the January 1st, 1970 under 182066 by newsroom

Prezydent Lech Kaczy?ski z ma??onk? g?osowa? w Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Siemiradzkiego na warszawskim ?oliborzu.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6696168,Prezydent_glosowal_na_warszawskim_Zoliborzu.html?skad=rss

Do 12 g?osowa?o prawie 7%. Najwi?cej w…

Posted on the January 1st, 1970 under 182070 by newsroom

6,65 proc. wynios?a na godz. 12 frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego – poda?a Pa?stwowa Komisja Wyborcza. W wyborach sprzed 5 lat na t? godzin? frekwencja wynios?a 5,94 proc. – powiedzia? przewodnicz?cy PKW Ferdynand Rymarz na popo?udniowej konferencji prasowej. Liczba uprawnionych do g?osowania wynios?a 30.472.440 osób; karty do g?osowania wydano 2.025.371 wyborcom – poda? s?dzia Rymarz.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695937,PKW__Frekwencja_wyborcza_do_godz__12_00___6_65_proc_.html?skad=rss

Mielonka turystyczna z amfetamin? "made in Poland"

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

11 kilogramów amfetaminy ukrytej w puszkach po konserwach turystycznych znale?li policjanci Centralnego Biura ?ledczego wraz ze stra?nikami granicznymi. Zatrzymano 3 osoby, które w ten sposób przemyca?y narkotyki z Polski do Wielkiej Brytanii. Warto?? zabezpieczonych narkotyków oszacowano na 170 tys. z?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6843290,11_kg_amfetaminy_w_puszkach_po_konserwach_turystycznych.html?skad=rss

Kupcy buduj? barykady ze stoisk…

Posted on the January 1st, 1970 under 182200 by newsroom

Kupcy, którzy nie chc? dopu?ci? do rozbiórki hali Kupieckich Domów Towarowych, zabarykadowali si? w ?rodku. Umacniaj? wci?? zbudowane przez siebie barykady. Nie wiadomo, jak d?ugo potrwa akcja przejmowania hali przez komornika.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6843184,Kupcy_buduja_barykady_z_elementow_stoisk.html?skad=rss

PiS: A gdzie jest HGW?! Zawiadomimy prokuratur?!

Posted on the January 1st, 1970 under 182204 by newsroom

– Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna natychmiast przyjecha? na miejsce i podj?? rozmowy z kupcami. To jest wyra?ne zaniedbanie prezydent miasta – mówi? Mariusz B?aszczak, rzecznik klubu Prawa i Sprawiedliwo?ci na zwo?anej w Sejmie konferencji.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6843121,PiS__Zawiadomimy_prokurature_ws__akcji_pod_KDT.html?skad=rss

Kalisz: Kownacki mia? do??. Wiem to od wiewiórek

Posted on the January 1st, 1970 under 182208 by newsroom

– Piotr Kownacki jako szef Kancelarii Prezydenta, pod wp?ywem wspó?pracowników Lecha Kaczy?skiego zbyt cz?sto musia? zmienia? plany kancelarii. – W ko?cu si? zdenerwowa? i to powiedzia? – zdradza w Poranku Radia TOK FM Ryszard Kalisz z SLD. Sk?d to wie? “Od wiewiórek”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6842733,Kalisz__Kownacki_mial_dosc_prezydenckich_doradcow.html?skad=rss

Policja przej??a hal? KDT, kupcy blokuj? ulic? Marsza?kowsk?

Posted on the January 1st, 1970 under 182212 by newsroom

Dopiero ok. 13.00 komornik mimo wcze?niejszych interwencji ochrony zdo?a? wej?? do hali Kupieckich Domów Towarowych, by – zgodnie z wyrokiem s?du – usun?? kupców. Kupcy s? agresywni, zabarykadowali wej?cia, dosz?o do star?. Potrzebna by?a pomoc policji. Relacja na ?ywo.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6842420,Ostatni_dzien_KDT__Na_zywo.html?skad=rss

Stracili cierpliwo??: Niech prezydent przyjedzie pó?niej

Posted on the January 1st, 1970 under 182216 by newsroom

Prze?o?ona z czerwca wizyta Lecha Kaczy?skiego w Krasnobrodzie nie dojdzie do skutku. Tym razem cierpliwo?? straci?o miasto. – To dla mnie k?opotliwa sytuacja – mówi burmistrz Janusz O?

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6841031,Prezydent_nie_przyjedzie_do_Krasnobrodu.html?skad=rss

Wielkopolska: Usn??a na ??ce. Przejecha? j? ci?gnik

Posted on the January 1st, 1970 under 182220 by newsroom

Podczas koszenia trawy najecha? ci?gnikiem na 46-letni? kobiet?, która zasn??a na ??ce. Poszkodowana trafi?a do szpitala.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6840466,Koszac_lake_najechal_ciagnikiem_na_spiaca_w_trawie.html?skad=rss