Wróci? do domu z kart?: Niewidomi nie maj? prawa do tajnego g?osowania?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Niewidomi mog? w wyborach g?osowa? tylko z pomoc? innego wyborcy. Ich zdaniem jednak to narusza konstytucyjn? zasad? tajno?ci g?osowania.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695830,Tajne_glosowanie_nie_dla_niewidomych.html?skad=rss

Al-Kaida chce wycofania Bundeswehry. Planuje zamach?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Siatka terrorystyczna Al-Kaida planuje atak przeciwko Niemcom w czasie kampanii przed wyborami do Bundestagu 27 wrze?nia – informuj? tygodniki “Der Spiegel” i “Bild am Sonntag”, powo?uj?c si? na ?ród?a rz?dowe i policyjne.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695818,Niemcy__Al_Kaida_planuje_zamach_w_czasie_kampanii.html?skad=rss

Pijany kierowca chcia? wie?? dzieci na wycieczk?

Posted on the January 1st, 1970 under 181828 by newsroom

Prawie dwa promile alkoholu w organizmie mia? 34-letni kierowca, który dzi? chcia? prowadzi? autokar wycieczki szkolnej ze Staszowa.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6695811,Pijany_kierowca_chcial_wiezc_dzieci_na_wycieczke.html?skad=rss

Narada w Watykanie na temat pedofilów w Ko?ciele

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

W Watykanie odby?a si? kolejna narada z udzia?em przedstawicieli m.in. episkopatów oraz duchowie?stwa krajów anglosaskich na temat skandalu pedofilii w Ko?ciele – poinformowa? dziennik “L?Osservatore Romano”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695946,_L_Osservatore_Romano___Narada_w_Watykanie_na_temat.html?skad=rss

PKW: Frekwencja do godz. 12.00 – 6.65 proc.

Posted on the January 1st, 1970 under 181844 by newsroom

6.65 proc. wynios?a na godz. 12.00 frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego – poda?a Pa?stwowa Komisja Wyborcza. Jest wy?sza ni? pi?? lat temu o tej samej porze, mimo ?e g?osowanie trwa krócej (5 lat temu g?osowali?my od godziny 6.00).

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695937,PKW__Frekwencja_wyborcza_do_godz__12_00___6_65_proc_.html?skad=rss

Niewidomy mo?e zag?osowa?, tylko je?li z?amie prawo

Posted on the January 1st, 1970 under 181848 by newsroom

Niewidomi mog? w wyborach g?osowa? tylko z pomoc? innego wyborcy. Ich zdaniem jednak to narusza konstytucyjn? zasad? tajno?ci g?osowania. Niewidomy Pawe? Wdówik sp?dzi? w lokalu wyborczym ponad godzin?, ale nie móg? odda? swojego g?osu. Zapowiada z?o?enie protestu wyborczego.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695830,Tajne_glosowanie_nie_dla_niewidomych.html?skad=rss

20 min. opó?nienia w Olsztynie: kto? zablokowa? zamki

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

W Olsztynie sze?? komisji wyborczych mia?o problemy, by wej?? rano do lokali wyborczych i rozpocz?? prac?. W wi?kszo?ci powodem by?o uszkodzenie zamków w drzwiach; nieznani sprawcy wysmarowali je klejem albo w?o?yli szpilki lub gwo?dzie

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695684,Opoznienie_w_Olsztynie__Ktos_zablokowal_zamek.html?skad=rss

Kinga Legg przed poznaniem Griffina wzi??a cichy ?lub

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Jak na ?lub milionerki i bywalczyni salonów ten by? zaskakuj?co skromny. Zaproszono najbli?szych przyjació? i cz?onków rodziny. Uroczysto?? odby?a si? w drewnianym ko?ció?ku w Polsce – informuje “Daily Mail”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6696048,Rok_przed_poznaniem_Griffina_Kinga_Legg_poslubila.html?skad=rss

USA: Policjant pobi? chorego na schizofreni? 49-latka

Posted on the January 1st, 1970 under 182024 by newsroom

Ameryka?ski policjant pobi? 49-letniego m??czyzn?, który sta? spokojnie na chodniku. Zdarzenie zarejestrowa?a uliczna kamera, a pokaza?a telewizja CNN.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6696007,Policjant_pobil_chorego_49_latka.html?skad=rss

Nie móg? zag?osowa?, bo jest niewidomy – zabra? kart? do domu

Posted on the January 1st, 1970 under 182028 by newsroom

Niewidomi mog? w wyborach g?osowa? tylko z pomoc? innego wyborcy. Ich zdaniem jednak to narusza konstytucyjn? zasad? tajno?ci g?osowania. Niewidomy Pawe? Wdówik sp?dzi? w lokalu wyborczym ponad godzin?, ale nie móg? odda? swojego g?osu. Zapowiada z?o?enie protestu wyborczego.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695830,Tajne_glosowanie_nie_dla_niewidomych.html?skad=rss