Meksyk: liczba ofiar po?aru w ??obku wzros?a do 38

Posted on the January 1st, 1970 under 181668 by newsroom

Wed?ug najnowszych danych z dzi? rana liczba dzieci, które zgin??y w wyniku po?aru ??obka w Hermosillo, na pó?nocy Meksyku, wzros?a do 38. W szpitalach jest co najmniej 40 dzieci, w tym wiele w stanie bardzo ci??kim.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695420,Liczba_ofiar_pozaru_w_meksykanskim_zlobku_wzrosla.html?skad=rss

Znaleziono cia?a dwóch m??czyzn i cz??ci skrzyd?a A330

Posted on the January 1st, 1970 under 181672 by newsroom

Brazylijskie si?y powietrzne twierdz?, ?e odnalaz?y cia?a dwóch m??czyzn – ofiar katastrofy samolotu Airbus francuskich linii Air France. Odnaleziono tak?e cz??ci skrzyd?a oraz elementy wyposa?enia maszyny, m.in. fotel, kable oraz teczk? z biletem lotniczym.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695229,Odnaleziono_ciala_ofiar_katastrofy_Airbusa.html?skad=rss

Opó?nienie w Olsztynie. Kto? zablokowa? zamek

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

W Olsztynie otwarcie lokalu wyborczego opó?ni?o si? o 20 minut. W zamku tkwi? metalowy przedmiot. To jedyny taki przypadek. Cisza wyborcza nie b?dzie z tego powodu przed?u?ona.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695684,Opoznienie_w_Olsztynie__Ktos_zablokowal_zamek.html?skad=rss

?l?skie: Zablokowany ruch poci?gów po kradzie?y trakcji

Posted on the January 1st, 1970 under 181680 by newsroom

Co najmniej do pó?nocy potrwa przywracanie ruchu kolejowego pomi?dzy Tarnowskimi Górami a Tworogiem. Z?odzieje ukradli tam 360 m sieci trakcyjnej – poda?o Centrum Zarz?dzania Kryzysowego Wojewody ?l?skiego (CZK).

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6695666,Slaskie__Zablokowany_ruch_pociagow_po_kradziezy_sieci.html?skad=rss

Air France wymienia czujniki pr?dko?ci w Airbusach

Posted on the January 1st, 1970 under 181684 by newsroom

Air France wymienia czujniki pr?dko?ci w Airbusach, po tym jak ich wadliwe dzia?anie mog?o by? przyczyn? katastrofy samolotu.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695649,Air_France_wymienia_czujniki_predkosci.html?skad=rss

Dla talibów przemówienie Obamy by?o "pe?ne sloganów"

Posted on the January 1st, 1970 under 181688 by newsroom

Przywódcy talibów o?wiadczyli, ?e niedawne przemówienie prezydenta USA Baracka skierowane do ?wiata muzu?ma?skiego by?o “pe?ne zwodniczych sloganów” i nie przyczyni?o si? w niczym do poprawy stosunków Ameryki z muzu?manami.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695570,Talibowie__Przemowienie_Obamy__zwodnicze_.html?skad=rss

Liczba ofiar po?aru w ??obku w Meksyku wzros?a do 38

Posted on the January 1st, 1970 under 181692 by newsroom

Wed?ug najnowszych danych z dzi? rana liczba dzieci, które zgin??y w wyniku po?aru ??obka w Hermosillo, na pó?nocy Meksyku, wzros?a do 38. W szpitalach jest co najmniej 40 dzieci, w tym wiele w stanie bardzo ci??kim.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695420,Liczba_ofiar_pozaru_w_meksykanskim_zlobku_wzrosla.html?skad=rss

Szcz?tki Airbusa unosz? si? na wodzie – zobacz zdj?cia

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Opublikowano zdj?cia, na których wida? fragmenty Airbusa 330 unosz?ce si? na wodach Oceanu Atlantyckiego. Zdj?cia ujawni?y brazylijskie si?y powietrzne.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6695735,Szczatki_Airbusa_unoszace_sie_na_oceanie___zdjecia.html?skad=rss

Seria tragicznych wypadków: cztery osoby zgin??y

Posted on the January 1st, 1970 under 181788 by newsroom

Tragicznie rozpocz??a si? niedziela na Mazowszu. Od rana w wypadkach samochodowych zgin??y tam cztery osoby, a dziewi?? zosta?o rannych. W wypadku w ?ódzkim zgin??a jedna osoba, a trzy zosta?y ranne.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6695690,Tragiczna_niedziela_na_drogach__cztery_osoby_nie_zyja.html?skad=rss

Opó?nienie w Olsztynie. Kto? zablokowa? zamki

Posted on the January 1st, 1970 under 181792 by newsroom

W Olsztynie sze?? komisji wyborczych mia?o problemy, by wej?? rano do lokali wyborczych i rozpocz?? prac?. W wi?kszo?ci powodem by?o uszkodzenie zamków w drzwiach; nieznani sprawcy wysmarowali je klejem albo w?o?yli szpilki lub gwo?dzie

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6695684,Opoznienie_w_Olsztynie__Ktos_zablokowal_zamek.html?skad=rss