Decyzj? ws. kap?a?stwa ksi?dza-ojca podejmie… biskup

Posted on the January 1st, 1970 under 180722 by newsroom

Ksi??y, którzy od d?u?szego czasu nie ?yj? w celibacie, b?d? mogli by? wydaleni z kap?a?stwa przez biskupów

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6693953,Jestes_ojcem__zrzuc_sutanne.html?skad=rss

Zachwycaj?cy film o planecie Ziemia, któr? niszczymy

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

14 tys.osób zobaczy?o “Home – S.O.S Ziemia!” Yanna Arthusa-Bertranda na Polach Marsowych w Pary?u. Ten pierwszy film dokumentalny s?ynnego fotografa mia? premier? w Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony ?rodowiska w 130 krajach. – Spiesz? si?, bo za 10 lat b?dzie po planecie – t?umaczy? re?yser na ?amach “Le Monde”.
Inne Niusy

Zako?czono poszukiwania polskiego kutra k. Bornholmu
Takie s? standardy demokracji: W USA i Niemczech Pawlak musia?by odej??
227 godzin rocznie w korkach
Nadal zarobi? w tym sezonie ponad 3,7 miliona dolarów
?wiat wstrzyma? oddech – Korea Pó?nocna spe?ni?a swoj? gro?b?
Dramatyczny fina? festiwalu – t?um stratowa? 11 osób
Dzi?kujemy pos?om PiS
Prezydent na lekcji WOS o Traktacie: Je?eli wejdzie…
Zdj?cia samobójstwa kolegi chcia? pokaza? w internecie
Eurowizja: Gruzi?ski zespó? nie za?piewa "Put in"

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6694540,_Home___S_O_S_Ziemia____film_o_pieknej_planecie__ktora.html?skad=rss

Przyczyny katastrofy Airbusa A 330 zostan? tajemnic??

Posted on the January 1st, 1970 under 180742 by newsroom

“Z?a nowina” – tak Francuzi okre?lili stanowisko armii brazylijskiej w sprawie przedmiotów uznanych pocz?tkowo za fragmenty francuskiego Airbusa A330. Im dalej od katastrofy samolotu, tym mniej wiadomo o locie Air France 447. Osoby prowadz?ce dochodzenie obawiaj? si?, ?e przyczyny katastrofy mog? nigdy nie zosta? ustalone.
Inne Niusy

Muzeum Figur Woskowych wyprzedaje eksponaty: Kup sobie Jacksona. Za 1500 dolarów
Inflacja zgodna z przewidywaniami?
Wis?a – Legia, czyli kto wygra, b?dzie mistrzem?
ONZ zaniepokojony korea?skim testem j?drowym: Re?im Kima odpala bomb? atomow?. ?wiat dr?y
Zbrodnie bez kary
Ewakuacja Bia?ego Domu i mieszkania kanclerz Merkel
Spór o Kataryn?
Kap?ani w sieci prosz? o modlitw?
IPN szykuje spot
Absurdy polskiego wi?ziennictwa: Nie móg? odsiedzie? wyroku, bo zgubi? dowód

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6692758,Tajemnice_lotu_Air_France_447.html?skad=rss

Chiny: zbocze osun??o si? na osad?. Ludzie pod ziemi?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Co najmniej 26 osób zgin??o w po?udniowo-zachodnich Chinach wskutek pi?tkowego osuni?cia si? ziemi na górnicz? osad? Tiekuang. Pod ziemi? znalaz?o si? 78 mieszka?ców oraz 27 górników.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6694503,Co_najmniej_26_zabitych_wskutek_osuniecia_sie_zbocza.html?skad=rss

Stolica: Policjanci kieszonkowcami? Tak, nietypowymi

Posted on the January 1st, 1970 under 180848 by newsroom

Niepostrze?enie wk?adaj? ulotki do damskich torebek i przyklejaj? naklejki do wystaj?cych z kieszeni portfeli – w ten niekonwencjonalny sposób policyjni tajniacy próbuj? nauczy? warszawiaków wi?kszej ostro?no?ci. Niektórym jednak ta nauka idzie bardzo opornie.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6694274,Policyjni__kieszonkowcy____zamiast_wyjmowac_z_torebki.html?skad=rss

Topolanek o zdj?ciach topless: to ja, ale to fotomonta?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

By?y premier Czech Mirek Topolanek przyzna?, ?e to on zosta? sfotografowany w negli?u w rezydencji Silvio Berlusconiego na Sardynii, ale doda?, ?e opublikowane zdj?cie z jego osob? jest fotomonta?em.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6694762,Topolanek_o_rozbieranym_zdjeciu__jestem_na_nim_ja_.html?skad=rss

Katastrofa Airbusa: 24 awarie, systemy psu?y si? lawinowo

Posted on the January 1st, 1970 under 180860 by newsroom

Samolot, którzy zagin??, podczas lotu 447 z Rio de Janeiro do Pary?a, wysy?a? sygna?y o awariach jeden po drugim. Systemy psu?y si? lawinowo.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6694723,Airbus_wyslal_24_informacje_o_usterce.html?skad=rss

Meksyk: Po?ar w ??obku, 29 dzieci udusi?o si? dymem

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

“Z?a nowina” – tak Francuzi okre?lili stanowisko armii brazylijskiej w sprawie przedmiotów uznanych pocz?tkowo za fragmenty francuskiego Airbusa A330. Im dalej od katastrofy samolotu, tym mniej wiadomo o locie Air France 447. Osoby prowadz?ce dochodzenie obawiaj? si?, ?e przyczyny katastrofy mog? nigdy nie zosta? ustalone.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6692758,Tajemnice_lotu_Air_France_447.html?skad=rss

Zmar? Bernard L. Barker, w?amywacz z afery Watergate

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Bernard Leon Barker, jeden z pi?ciu uczestników w?amania do budynku Watergate, zmar? w pi?tek na przedmie?ciach Miami w wieku 92 lat – poinformowa?a jego pasierbica Kelly Andrad.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6694808,Zmarl_wlamywacz_z_afery_Watergate_Bernard_Leon_Barker.html?skad=rss

Topolanek przyznaje: jestem na rozbieranych zdj?ciach

Posted on the January 1st, 1970 under 180880 by newsroom

By?y premier Czech Mirek Topolanek przyzna?, ?e to on zosta? sfotografowany w negli?u w rezydencji Silvio Berlusconiego na Sardynii, ale doda?, ?e opublikowane zdj?cie z jego osob? jest fotomonta?em.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6694762,Topolanek_o_rozbieranym_zdjeciu__jestem_na_nim_ja_.html?skad=rss