Patrioty w Polsce do ko?ca roku. Baterie w wakacje

Posted on the January 1st, 1970 under 180622 by newsroom

Jest szansa, ?e ameryka?skie rakiety Patriot pojawi? si? w Polsce jeszcze w tym roku. Je?li tylko polscy i ameryka?scy negocjatorzy dogadaj? si? w sprawie stawki podatku VAT – dowiedzia?a si? “Gazeta”

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6694286,Patrioty_w_tym_roku.html?skad=rss

Kalisz: escort wbi? si? w p?ot, dachowa?. 3 ofiary

Posted on the January 1st, 1970 under 180626 by newsroom

Tureccy arty?ci, naukowcy, sportowcy i kierowcy ci??arówek nie b?d? potrzebowali wizy, ?eby wjecha? do Unii Europejskiej. Tak? informacj? poda?a dzi? ambasada Niemiec w Turcji.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6694253,Turcy_do_UE_bez_wiz__ale_nie_wszyscy.html?skad=rss

Nauczycielki nie wyrzuc? za pija?stwo. Bo dzia?a w ZNP

Posted on the January 1st, 1970 under 180630 by newsroom

Nauczycielki, która pijana opiekowa?a si? uczniami nie mo?na zwolni? z pracy. Nie godzi si? na to Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego, którego jest dzia?aczk?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6694240,Nauczycielka_jest_nietykalna__choc_byla_pijana.html?skad=rss

Opole: TVP zapowiada wyst?p grupy, która nie wyst?pi

Posted on the January 1st, 1970 under 180634 by newsroom

Zespó? Coma, mimo nominacji, nie pojawi si? na Superjedynkach podczas zbli?aj?cego si? festiwalu polskiej piosenki. TVP, mimo ?e o tym wie, utrzymuje na wszystkich afiszach, ?e “w koncercie wyst?pi? wszyscy finali?ci – po trzech w ka?dej kategorii konkursowej”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6693735,TVP_zapowiada_wystep_na_festiwalu_zespolu__ktorego.html?skad=rss

Egzamin na prawo jazdy na nowo: zdolny zdaje krócej

Posted on the January 1st, 1970 under 180638 by newsroom

Je?li na egzaminie na prawo jazdy kat. B oka?e si?, ?e jeste? niezawodnym kierowc?, mo?esz go zdawa? o 15 minut krócej

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6693521,Zmiany_w_egzaminach_na_prawo_jazdy.html?skad=rss

Liceali?ci zrobili protest pod cyrkiem. Spisa?a ich policja

Posted on the January 1st, 1970 under 180642 by newsroom

Liceali?ci z Zielonej Gory organizowali przed wej?ciem do cyrku pikiet? w obronie zwierz?t. Jednak akcj? m?odych ludzi udaremni?a policja. – Spisywali nas przez pó? godziny, a potem kazali zbiera? rozrzucone ulotki. I to ma by? wolny kraj? – skar?? si? obro?cy zwierz?t

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6693478,Ekolodzy_protestuja__cyrk_wzywa_policje.html?skad=rss

‘Pyszczku, wybaczysz?’. Sms reklamuje ubezpieczyciela

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Zatrudnieni przy kampanii reklamowej PZU marketerzy graj? nie fair i wprowadzaj? w b??d konsumentów. Do Alertowiczów trafiaj? smsy od ich… dziewczyn, które przepraszaj? za z?e doradztwo przy wyborze ubezpieczyciela. PZU nie widzi w tym nic z?ego.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6687897,Czy_wiesz__ze_twoja_dziewczyna_reklamuje_PZU_.html?skad=rss

Kalisz: Escort wbi? si? w p?ot, dachowa?. 4 ofiary

Posted on the January 1st, 1970 under 180652 by newsroom

Do czterech wzros?a liczba ofiar wypadku w Kaliszu. Trzy osoby zgin??y na miejscu, czwarta zmar?a w szpitalu. Na miejskim odcinku trasy krajowej 25 do Konina, Ford Escort wypad? z jezdni i uderzy? w p?ot przydro?nego budynku. Przyczyn? by?a prawdopodobnie nadmierna pr?dko??.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6694470,Tragedia_w_Kaliszu__w_wypadku_zginely_3_osoby.html?skad=rss

Meksyk: Po?ar w ??obku, zgin??o 29 ma?ych dzieci. "Udusi?y si? dymem"

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Co najmniej 29 kilkumiesi?cznych i kilkuletnich dzieci zgin??o, a ponad 50 odnios?o obra?enia w po?arze ??obka w pó?nocno-zachodnim Meksyku.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6694471,29_dzieci_zginelo_w_pozarze_zlobka_w_Meksyku.html?skad=rss

Czworo m?odych ludzi zgin??o w Kaliszu. ‘Brawura’

Posted on the January 1st, 1970 under 180718 by newsroom

Do czterech wzros?a liczba ofiar wypadku w Kaliszu. Trzy osoby zgin??y na miejscu, czwarta zmar?a w szpitalu. Na miejskim odcinku trasy krajowej 25 do Konina, Ford Escort wypad? z jezdni i uderzy? w p?ot przydro?nego budynku. Przyczyn? by?a prawdopodobnie nadmierna pr?dko??.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6694470,Tragedia_w_Kaliszu__w_wypadku_zginely_3_osoby.html?skad=rss