”Tusk dzi?kowa?, bo tak radzili specjali?ci od PR”

Posted on the January 1st, 1970 under 178794 by newsroom

Prezydent powiedzia?, ?e wczorajsze obchody rocznicy 4 czerwca by?y niedobre, gdy? czo?owi przywódcy nie spotkali si? przed Stoczni? Gda?sk?. Lech Kaczy?ski doda?, ?e bardzo tego ?a?uje.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6690096,Prezydent__obchody_byly_niedobre__bo_nie_w_Stoczni.html?skad=rss

Lech Kaczy?ski o wzro?cie gospodarczym: Prezydent: Taki wzrost, to ?aden wzrost

Posted on the January 1st, 1970 under 178850 by newsroom

Wzorost gospodarczy na poziomie 0,8 proc., którym niedawno chwali? si? rz?d to wed?ug prezydenta mo?e by? jedynie b??d statystyczny w obliczeniach. “W tej chwili dzia?amy w warunkach nie recesji, ale wzrostu zerowego” – powiedzia? Lech Kaczy?ski.

Original post by http://www.dziennik.pl/polityka/article393912/Prezydent_Taki_wzrost_to_zaden_wzrost.html#reqRss

Fatalne decyzje finansowe: Watykan zbankrutuje przez Polaka?

Posted on the January 1st, 1970 under 178854 by newsroom

Kryzys dotyka nie tylko pot?gi gospodarcze. Jego najnowsz? ofiar? jest… Watykan. Sytuacja bud?etu Pa?stwa Ko?cielnego jest fatalna. Ma wysoki deficyt, a wierni nie chc? dawa? ofiar. Ko?ció? straci? te? du?o na ameryka?skich inwestycjach kardyna?a polskiego pochodzenia.

Original post by http://www.dziennik.pl/gospodarka/article393954/Watykan_zbankrutuje_przez_Polaka_.html#reqRss

Szokuj?ce wyniki kontroli: Polskie bary truj? i oszukuj? na pot?g?

Posted on the January 1st, 1970 under 178858 by newsroom

Uwaga! Po przeczytaniu wyników tych bada? mo?e odej?? ochota na kebaba czy pizz?. Przeterminowane surowe mi?so, pizza z wyrobem seropodobnym, niedowa?one porcje – to w polskich tanich barach norma. Kontrolerom z Pa?stwowej Inspekcji Handlowej trudno by?o znale?? uczciwy lokal.

Original post by http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article393878/Polskie_bary_truja_i_oszukuja_na_potege.html#reqRss

Pawe? Zalewski o swojej by?ej partii:: "PiS wyda?o miliony na antyniemieck? akcj?"

Posted on the January 1st, 1970 under 178862 by newsroom

“Partia Jaros?awa Kaczy?skiego wyda?a grube miliony, by firmy PR wzbudzi?y w Polakach nastroje antyniemieckie” – oskar?a by?y wiceprezes PiS Pawe? Zalewski. Polityk, który obecnie kandyduje z PO do Parlamentu Europejskiego wytoczy? naprawd? ci??kie dzia?a.

Original post by http://www.dziennik.pl/polityka/article393863/PiS_wydalo_miliony_na_antyniemiecka_akcje.html#reqRss

To raczej nie by?o samobójstwo: Znanego aktora zabi? seks z prostytutkami

Posted on the January 1st, 1970 under 178866 by newsroom

Davida Carradine’a znaleziono martwego w hotelu w Tajlandii. Na jego szyi i wokó? genitaliów by? zaci?ni?ty sznur. Cia?o gwiazdy “Kill Billa” le?a?o w szafie. Okaza?o si?, ?e wcze?niej w jego pokoju go?ci?y prostytutki. Trudno mówi? o samobójstwie. A jeszcze wczoraj taka by?a oficjalna wersja.

Original post by http://www.dziennik.pl/kobieta/seks-bez-tabu/article393778/Znanego_aktora_zabil_seks_z_prostytutkami.html#reqRss

Brazylijska armia kontynuuje poszukiwania: Szcz?tki na Atlantyku to jednak nie Airbus

Posted on the January 1st, 1970 under 178870 by newsroom

Z?e wiadomo?ci z akcji poszukiwawczej wraku zaginionego samolotu. Szcz?tki odnalezione na Atlantyku nie pochodz? z francuskiego Airbusa. Po znalezieniu plam ropy i cz??ci wyposa?enia wydawa?o si?, ?e zagadka katastrofy jest ju? bliska rozwi?zania. Dzi? wznowiono poszukiwania.

Original post by http://www.dziennik.pl/swiat/article393800/Szczatki_na_Atlantyku_to_jednak_nie_Airbus.html#reqRss

Kampania wyborcza na finiszu: Senyszyn: Przepraszam Kraków za Ziobr?

Posted on the January 1st, 1970 under 178874 by newsroom

Trudno ukry?, ?e to finisz kampanii wyborczej. Tak ostre s?owa chyba jeszcze nie pad?y. Joanna Senyszyn z SLD, która walczy w Krakowie o g?osy ze Zbigniewem Ziobro, oskar?y?a go o to, ?e odpowiada moralnie za ?mier? setek osób. “Przepraszam Kraków za Ziobr?” – doda?a Senyszyn.

Original post by http://www.dziennik.pl/polityka/article393757/Senyszyn_Przepraszam_Krakow_za_Ziobre.html#reqRss

"W labiryncie" najlepiej opowiada o czasach przemian: Za co kochamy pierwsz? polsk? telenowel?

Posted on the January 1st, 1970 under 178878 by newsroom

Jest rok 1988. Wojciech Ni?y?ski i Pawe? Karpi?ski serwuj? serial o ?rodowisku naukowców i biznesmenów, osadzony w realiach zmierzchaj?cego PRL-u. Oto pierwsza w historii polska opera mydlana – “W labiryncie”. Dlaczego po 20 latach wci?? darzymy tego tasiemca takim sentymentem?

Original post by http://www.dziennik.pl/kultura/article393494/Za_co_kochamy_pierwsza_polska_telenowele.html#reqRss

‘Atrakcja’ w domu opieki: spotkanie z kandydatem PiS

Posted on the January 1st, 1970 under 179038 by newsroom

Miros?aw Piotrowski (lista PiS) zach?ca? w pi?tek podopiecznych lubelskiego DPS przy ul. Kosmonautów do g?osowania na niego. – Nie wiedzieli?my, ?e to b?dzie spotkanie z politykiem, pracownicy domu mówili tylko, ?e w sto?ówce czeka nas niespodzianka – relacjonuj? zdenerwowani pensjonariusze.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,98460,6691636,Kandydat_PiS_agitowal_w_domu_pomocy_spolecznej.html?skad=rss