Polska wywo?a?a wojn?? Rosyjski MON odpowiada

Posted on the January 1st, 1970 under 177760 by newsroom

Rosyjskie MON wyda?o o?wiadczenie, ?e tekst umieszczony na stronach tamtejszych internetowych nie reprezentuje pogl?dów ministerstwa. Chodzi o publikacj?, w której win? za wybuch II wojny ?wiatowej obci??a si? Polsk?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6689555,Polska_wywolala_wojne__Rosyjski_MON_odpowiada.html?skad=rss

Show Scorpionsów na scenie w Gda?sku

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. Oficjalne uroczysto?ci zako?czone. W Stoczni Gda?skiej rozpocz?? si? ju? koncert. Zapraszamy na relacj? na ?ywo.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Chipowe karty zdrowia: historie chorób b?d? zagro?one?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Za klika lat wszystkie dane o przebytych przez nas chorobach znajd? si? na kartach chipowych – b?d? te? zgromadzone w specjalnych bazach ministerstwa zdrowia. Specjali?ci boj? si? czy na nasze historie choroby nie b?d? “polowa?” np. firmy ubezpieczeniowe.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6687717,E_zdrowie___lepiej__ale_czy_bezpieczniej_.html?skad=rss

Silne burze w Kalifornii: dwie osoby nie ?yj?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Dwie osoby zgin??y w silnych burzach, które w nocy ze ?rody na czwartek przesz?y nad Kaliforni? – poda?y ameryka?skie w?adze. S? te? ranni.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6689869,Silne_burze_w_Kalifornii__Dwie_osoby_zginely.html?skad=rss

Lech Wa??sa znów obali? komunizm – jednym pchni?ciem

Posted on the January 1st, 1970 under 178054 by newsroom

Dwadzie?cia kostek domina, symbolizuj?cych kraje by?ego bloku sowieckiego, upad?o w czasie happeningu z udzia?em Lecha Wa??sy.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6689791,_Efekt_domina____upadly_rezimy_komunistyczne_Europy.html?skad=rss

31 mandatów PO i PSL? Najwi?kszym wygranym Buzek

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Na finiszu kampanii: PO i PSL mog? zdoby? nawet 31 z 50 polskich mandatów w Parlamencie Europejskim. Je?eli razem b?d? silniejsze ni? W?osi, to rosn? szanse Jerzego Buzka na szefa europarlamentu

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97851,6689868,Platforma_z_Buzkiem_na_podboj_Europy.html?skad=rss

?ukaszenka chce od artystów hitów. Na skal? ?wiatow?

Posted on the January 1st, 1970 under 178252 by newsroom

Prezydent Bia?orusi zamierza wyprowadzi? bia?orusk? muzyk? pop na ?wiatowy poziom. ??da wi?c od bia?oruskich twórców napisania hitów, które wstrz?sn? Europ?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6688012,Lukaszenka_zada_muzycznych_hitow.html?skad=rss

TVP: sonda?e – nie, konferencje Libertas – tak

Posted on the January 1st, 1970 under 178256 by newsroom

Dwie osoby zgin??y w silnych burzach, które w nocy ze ?rody na czwartek przesz?y nad Kaliforni? – poda?y ameryka?skie w?adze. S? te? ranni.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6689869,Silne_burze_w_Kalifornii__Dwie_osoby_zginely.html?skad=rss

Lublin: Urz?dnika nie interesuje niebezpieczne drzewo

Posted on the January 1st, 1970 under 178260 by newsroom

Mieszka?cy Wieniawy jeszcze w ubieg?ym roku chcieli zapobiec tragedii i alarmowali ratusz o drzewie, które w ka?dej chwili mo?e si? przewróci?. Urz?dnicy ich jednak zlekcewa?yli

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6689761,Ludzie_ostrzegali__urzednicy_nie_pamietaja.html?skad=rss

Trzy worki ko?ci w piaskownicy. "Sprawa przedawniona"

Posted on the January 1st, 1970 under 178264 by newsroom

A? trzy worki ludzkich ko?ci zebrali robotnicy z placu zabaw w Swarz?dzu. Szcz?tki prawdopodobnie pochodz? z cmentarza ewangelickiego, który zosta? sprofanowany 30 lat temu

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6689204,Plac_zabaw_pelen_ludzkich_kosci.html?skad=rss