Prezydent nie pojawi si? na koncercie – relacja

Posted on the January 1st, 1970 under 177536 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. Oficjalne uroczysto?ci zako?czone. Teraz odb?d? si? koncerty – w Stoczni Gda?skiej i Warszawie.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Z oceanu wy?owiono pierwsze szcz?tki Airbusa 330

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Wy?owiono pierwsze szcz?tki Airbusa 330 linii Air France, który rozbi? si? w poniedzia?ek nad ranem – poinformowa?y brazylijskie si?y powietrzne.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6689265,Wylowiono_pierwsze_szczatki_Airbusa_330.html?skad=rss

Pierwsze polskie e-g?osowanie zosta?o uznane za spam

Posted on the January 1st, 1970 under 177700 by newsroom

Pierwsze w Polsce g?osowanie przez internet zosta?o prze?o?one.. Nie odby?o si? disiaj, bo maile z linkami do kart wyborczych zosta?y uznane za spam.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6688829,Pierwsze_e_glosowanie_uznane_za_spam.html?skad=rss

Pozwanie "Dziennika" kosztowa?o Palikota 102 tys. z?

Posted on the January 1st, 1970 under 177708 by newsroom

Pose? Janusz Palikot b?dzie si? domaga? 10 mln z? odszkodowania od wydawcy “Dziennika”. Aby to by?o mo?liwe, polityk musia? dzi? wp?aci? a? 102 tys. z? op?aty za pozew, który z?o?y w s?dzie. Palikot skierowa? te? prywatny akt oskar?enia przeciwko trojgu dziennikarzom “Dziennika”, od których chce po 100 tys. z?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6687616,Palikot_zada_10_mln_zl_od__Dziennika___Za_pozew_zaplacil.html?skad=rss

Prezydent nie pojawi? si? na koncercie – relacja

Posted on the January 1st, 1970 under 177712 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. Oficjalne uroczysto?ci zako?czone. W Stoczni Gda?skiej rozpocz?? si? ju? koncert. Zapraszamy na relacj? na ?ywo.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Polska wywo?a?a II wojn?? Rosyjski MON odpowiada

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Rosyjskie MON wyda?o o?wiadczenie, ?e tekst umieszczony na stronach tamtejszych internetowych nie reprezentuje pogl?dów ministerstwa. Chodzi o publikacj?, w której win? za wybuch II wojny ?wiatowej obci??a si? Polsk?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6689555,Polska_wywolala_wojne__Rosyjski_MON_odpowiada.html?skad=rss

Stra?nik nie obrazi? si? za s?owa "Gdzie masz ch… czapk?"

Posted on the January 1st, 1970 under 177744 by newsroom

– W stosunku do mojej osoby pan prezydent nie u?y? ?adnych wulgarnych s?ów – twierdzi Konrad Marczak, stra?nik miejski z ?odzi. W poniedzia?ek prezydent Jerzy Kropownicki mia? na nim wy?adowa? swoj? z?o?? i powiedzie? “Gdzie masz ch… czapk??!”

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6689261,Straznik_miejski_z_Lodzi_nie_czuje_sie_zniewazony.html?skad=rss

"Wa??sa specjalist? od przeskakiwania p?otów"

Posted on the January 1st, 1970 under 177748 by newsroom

Lech Wa??sa w Gda?sku ujawni? swój wielki plan wyzwalania Europy. Trzech prezydentów, premierzy i opozycjoni?ci z wielu krajów uczestnicz? w Gda?sku w mi?dzynarodowej konferencji “Solidarno?? i upadek komunizmu”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6688566,Tusk__Walesa_najwybitniejszym_specjalista_od_przeskakiwania.html?skad=rss

Lech Wa??sa znów dzi? obali? komunizm – jednym pchni?ciem

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Dwadzie?cia kostek domina, symbolizuj?cych kraje by?ego bloku sowieckiego, upad?o w czasie happeningu z udzia?em Lecha Wa??sy.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6689791,_Efekt_domina____upadly_rezimy_komunistyczne_Europy.html?skad=rss

Uciekaj?c przed policj? zderzy? si? z autem nauki jazdy

Posted on the January 1st, 1970 under 177756 by newsroom

Policyjny po?cig ulicami Kielc. W czwartkowy wieczór uciekaj?ce przed policj? audi zderzy?o si? z nissanem micr? nauki jazdy. Kierowca audi w ci??kim stanie trafi? do szpitala.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6689652,Poscig_za_audi__Zderzenie_z_nauka_jazdy.html?skad=rss