Nie przyj?? orderu od prezydenta

Posted on the January 1st, 1970 under 176648 by newsroom

Zgrzyt podczas rocznicowych uroczysto?ci w Gda?sku. Jan Ha?as nie przyj?? medalu od prezydenta Kaczy?skiego. To protest przeciwko postawie “Solidarno?ci”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6686615,Jan_Halas_nie_przyjal_medalu_od_prezydenta.html?skad=rss

Relacja

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. – Dzi?kuj? bohaterom tamtych czasów – powiedzia? na Wawelu premier Donald Tusk. S?owa podzi?kowania skierowa? tak?e do nieobecnego w Krakowie prezydenta Lecha Kaczy?skiego. Zapraszamy na relacj? na ?ywo

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

"Le Monde": Airbus tu? przed katastrof? lecia? za wolno?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Airbus 330 linii Air France tu? przed katastrof? lecia? zbyt wolno – podaje francuski dziennik “Le Monde”, powo?uj?c si? na anonimowe ?ród?a. Zdaniem gazety ma to by? jeden z wniosków, który b?dzie zawarty w raporcie na temat przyczyn tragedii.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6687304,Raport_ws__katastrofy_Airbusa__lecial_za_wolno_.html?skad=rss

Jan Ha?as nie przyj?? orderu od prezydenta

Posted on the January 1st, 1970 under 176660 by newsroom

Zgrzyt podczas rocznicowych uroczysto?ci w Gda?sku. Jan Ha?as nie przyj?? medalu od prezydenta Kaczy?skiego. To protest przeciwko postawie “Solidarno?ci”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6686615,Jan_Halas_nie_przyjal_medalu_od_prezydenta.html?skad=rss

Kierowca zasn?? na ?rodku Wis?ostrady w Warszawie

Posted on the January 1st, 1970 under 176664 by newsroom

Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie mia? 37-letni kierowca citroena, który w nocy zatrzyma? samochód na ?rodku Wis?ostrady i zasn?? za kierownic? – poinformowa?a w czwartek Komenda Sto?eczna Policji.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6686141,Zasnal_za_kierownica_na_srodku_Wislostrady.html?skad=rss

Prezydent na wiecu pod Stoczni?: "Cudów nie ma, wszystko ?ciema"

Posted on the January 1st, 1970 under 176668 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. – Dzi?kuj? bohaterom tamtych czasów – powiedzia? na Wawelu premier Donald Tusk. S?owa podzi?kowania skierowa? tak?e do nieobecnego w Krakowie prezydenta Lecha Kaczy?skiego. Zapraszamy na relacj? na ?ywo

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Prezydent o raporcie: A ?mier? Blidy polityczna nie by?a?

Posted on the January 1st, 1970 under 18315 by newsroom

Prezydent Lech Kaczy?ski uwa?a, ?e termin opublikowania analizy BBN na temat porwania i zamordowania polskiego geologa w Pakistanie by? “niefortunny”; jego zdaniem raport powinien ukaza? si? po wyborach do PE. Prezydent doda? te?, ?e po ?mierci Blidy nie by?o komentarzy, ?e mowa o niej jest elementem gry politycznej.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6687425,Prezydent__termin_opublikowania_raportu_BBN_jest_niefortunny.html?skad=rss

Na ?ywo

Posted on the January 1st, 1970 under 177076 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. – Dzi?kuj? bohaterom tamtych czasów – powiedzia? na Wawelu premier Donald Tusk. S?owa podzi?kowania skierowa? tak?e do nieobecnego w Krakowie prezydenta Lecha Kaczy?skiego. Zapraszamy na relacj? na ?ywo

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Obchody rocznicy wyborów 4 czerwca: Szarpanina podczas przemówienia prezydenta

Posted on the January 1st, 1970 under 177132 by newsroom

Ostra k?ótnia zak?óci?a wyst?pienie Lecha Kaczy?skiego przed Pomnikiem Poleg?ych Stoczniowców w Gda?sku. Dwóch m??czyzn rozwin??o w t?umie transparent “Precz z partiami politycznymi”. Do akcji natychmiast przyst?pili zwi?zkowcy “Solidarno?ci”, którzy po kilku chwilach zmusili ich do opuszczenia wiecu.

Original post by http://www.dziennik.pl/polityka/article393346/Szarpanina_podczas_przemowienia_prezydenta.html#reqRss

Polacy podsumowali minione 20 lat: Kwa?niewski sta? si? ikon? wolno?ci

Posted on the January 1st, 1970 under 177136 by newsroom

Rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku sk?ania ku podsumowaniom. Kto wywar? najwi?kszy wp?yw na wydarzenia ostatnich 20 lat? Polacy niezmiennie wskazuj? Jana Paw?a II i Lecha Wa??sy. Ale ostatnio do??czy? do nich tak?e… by?y PZPR-owski minister sportu i prezydent Aleksander Kwa?niewski.

Original post by http://www.dziennik.pl/polityka/article393281/Kwasniewski_stal_sie_ikona_wolnosci.html#reqRss