17-latek z Kra?nika przyszed? na lekcj? z pistoletem

Posted on the January 1st, 1970 under 176222 by newsroom

Pistolet mia? w plecaku, a na?adowany magazynek w kieszeni spodni. Ucze? zawodówki z Kra?nika Fabrycznego na Lubelszczy?nie przyszed? do szko?y z broni?. Zosta? zatrzymany przez policj?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685848,Z_pistoletem_w_plecaku_przyszedl_na_lekcje.html?skad=rss

Rosyjski historyk: Druga wojna ?wiatowa to wina Polski

Posted on the January 1st, 1970 under 176226 by newsroom

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej umie?ci?o na swojej oficjalnej stronie internetowej tekst, w którym odpowiedzialno?ci? za rozp?tanie II wojny ?wiatowej obarczono Polsk?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6685684,MON_Rosji__Polska_odpowiedzialna_za_II_wojne_swiatowa.html?skad=rss

Przypi?li si? linami. Protest w hotelu, w którym Tusk rozmawia z go??mi

Posted on the January 1st, 1970 under 176230 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. Do Gda?ska, Krakowa i Warszawy zjad? g?owy pa?stw, a dwóm dekadom wolno?ci po?wi?cony b?dzie wielki koncert w Stoczni Gda?skiej. Zapraszamy na relacj? na ?ywo

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Airbus A330 nie eksplodowa?. "Rozpad? si? w powietrzu"

Posted on the January 1st, 1970 under 176234 by newsroom

Obecno?? plam oleju na powierzchni oceanu mo?e oznacza?, ?e na pok?adzie samolotu Air France, który w poniedzia?ek zagin?? nad Atlantykiem, nie dosz?o do wybuchu lub po?aru – o?wiadczy? Nelson Jobim, minister obrony Brazylii.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6685357,Minister_obrony_Brazylii__Airbus_prawdopodobnie_nie.html?skad=rss

Relacja pilota: "Bia?e ?wiat?o lecia?o w dó?. Rozpad?o si?"

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

– ?wiadkowie lec?cy samolotem Air Comet widzieli “intensywny b?ysk bia?ego ?wiat?a” w rejonie, w którym dosz?o do katastrofy lotu AF 447. O b?ysku ?wiat?a mówi? pasa?erowie i pilot maszyny – podaje agencja AFP.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6686494,Kapitan_hiszpanskiego_samolotu_widzial__biale_swiatlo_.html?skad=rss

Niemiecka prasa: ‘Polska ro?nie w si??, ale ma kompleksy’

Posted on the January 1st, 1970 under 176588 by newsroom

Polska, która przed 20 laty rozpocz??a przemiany demokratyczne w Europie i przed pi?ciu laty sta?a si? pe?nowarto?ciowym, cho? kapry?nym i trapionym kompleksami cz?onkiem UE, stoi dzi? na progu nowej roli – pisze w ?rod? niemiecki dziennik “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Dosta?o si? braciom Kaczy?skim za lansowanie “wschodniego modelu pa?stwa”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6686422,Polska_na_progu_nowej_roli_w_Europie___jednego_z_filarow.html?skad=rss

"?a?uj?. To nie jest ?wi?to wspólne i wszystkich"

Posted on the January 1st, 1970 under 176592 by newsroom

– Szanse wynikaj?ce z tego, co ustalono przy Okr?g?ym Stole, Solidarno?? wykorzysta?a w 200 proc. I stworzy?a pierwszy niekomunistyczny rz?d w Europie – mówi? w Gda?sku Lech Kaczy?ski podczas uroczysto?ci wr?czenia pa?stwowych odznacze? osobom zas?u?onym dla przemian demokratycznych w Polsce.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,6686204,Prezydent__nie_jest_to_swieto__wspolne_i_wszystkich_.html?skad=rss

Warszawa. Kierowca zasn?? na ?rodku Wis?ostrady

Posted on the January 1st, 1970 under 176596 by newsroom

Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie mia? 37-letni kierowca citroena, który w nocy zatrzyma? samochód na ?rodku Wis?ostrady i zasn?? za kierownic? – poinformowa?a w czwartek Komenda Sto?eczna Policji.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6686141,Zasnal_za_kierownica_na_srodku_Wislostrady.html?skad=rss

Nie przyj?? orderu od prezydenta: relacja na ?ywo

Posted on the January 1st, 1970 under 176600 by newsroom

– 4 czerwca sko?czy? si? w Polsce komunizm – tak by?o dok?adnie 20 lat temu. Dzi? ca?a Polska ?wi?tuje rocznic? pierwszych wolnych wyborów. Do Gda?ska, Krakowa i Warszawy zjad? g?owy pa?stw, a dwóm dekadom wolno?ci po?wi?cony b?dzie wielki koncert w Stoczni Gda?skiej. Zapraszamy na relacj? na ?ywo

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6685472,20_lat_wolnosci___relacja_na_zywo.html?skad=rss

Tusk: Dzi?kuj? polskim robotnikom i Wa??sie

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

– Chylimy nisko g?owy przed wielkimi postaciami – mówi? w Krakowie Dolnald Tusk wspominaj?c Papie?a Jana Paw?a II oraz ks. Jerzego Popie?uszk?. Premier podzi?kowa? tak?e Lechowi Wa??sie oraz Lechowi Kaczy?skiemu. – Tak, Polacy maj? za co dzi?kowa? prezydentowi- podkre?li?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6686740,Tusk__Dziekuje_Walesie_i_Kaczynskiemu.html?skad=rss